Skip to content

เคลียร์พื้นที่ หมู่บ้านดรีมวิลล์

งานเคลียร์พื้นที่ หมู่บ้านดรีมวิลล์

     เคลียร์พื้นที่ เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยให้กับหมู่บ้าน พร้อมขนย้ายต้นไม้