Skip to content

งานบริการจัดเคลียร์วัชพืชและตกแต่งสวน

บริการดูแลสวน 

     บริการดูแลสวนทุกรูปแบบโดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่ทำความสะอาดตัดแต่งสนามหญ้า ต้นไม้ กิ่งไม้ เก็บขนย้ายขยะจากการตัดแต่ง พรวนดิน ใส่ปุ๋ย การบำรุงรักษาสวนและดูแลความสวยงาม กำจัดวัชพืชที่ไม่ต้องการ รับดูแลสวนในพื้นที่เช่น สวนหมู่บ้าน คอนโด สถานที่ราชการ โคงการต่างๆ เป็นต้น